Z WINAICO TWÓJ SYSTEM PV JEST UBEZPIECZONY NA PEWNO

  Home Ubezpieczenie

Ponieważ WINAICO jest marką godną zaufania, kupując moduły WINAICO, możesz również otrzymać kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Polisa obejmuje wszystkie elementy zainstalowanej elektrowni fotowoltaicznej. Obejmuje ona liczniki, kable prądu stałego i zmiennego, system montażowy, moduły, inwertery oraz elementy oprzyrządowania i sterowania.

Skontaktuj się z biurem WINAICO w Polsce, aby uzyskać szczegóły procesu rejestracji.

Aby aktywować ochronę ubezpieczeniową po uruchomieniu systemu PV, należy wejść na stronę www.willis-online.de i założyć konto.

Numer umowy zależy od wielkości systemu i jest przeznaczony dla wszystkich operatorów systemów z modułami WINAICO:

  • dla systemów o mocy do 15 kWp: 320908.
  • dla systemów większych niż 15 kWp: 431172.

Ubezpieczeniem objęte są: nowo nabyte instalacje PV z modułami WINAICO Deutschland GmbH o wartości do 10 mln euro.

Ponadto istnieje obecnie opcja dla klientów, którzy chcieliby przedłużyć ochronę ubezpieczeniową poza okres 10 lat, tj. o kolejne 5 lat. Zainteresowani klienci mogą kontaktować się bezpośrednio z Gaede & Glauerdt w celu uzyskania odpowiedniej oferty: photovoltaik(at)gaedeglauerdt(dot)de. Należy pamiętać, że aby zapewnić nieprzerwaną ochronę ubezpieczeniową, należy skontaktować się z Gaede & Glauerdt przed upływem 10-letniego okresu ubezpieczenia.

Udział własny w każdym roszczeniu wynosi 250,00 €.

Więcej szczegółów znajduje się w poszczególnych polisach ubezpieczeniowych.

1. Ubezpieczenie od ryzyka

Polisa obejmuje wszelkie nieprzewidziane straty wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona od:

  • pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, burzy, gradu, mrozu, zwarcia, wilgoci, kradzieży czy dewastacji.

2. Ubezpieczenie od utraconych korzyści

Utrata przychodów z tytułu produkcji energii elektrycznej zostanie zwrócona w przypadku, gdy sprawność instalacji fotowoltaicznej zostanie przerwana lub pogorszona w wyniku uszkodzenia lub całkowitej utraty.

3. Ubezpieczenie od niskiej wydajności

Jeżeli roczna wydajność ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej będzie niższa od prognozowanej o więcej niż 10%, ubezpieczyciel zwróci różnicę. Przyczyny obniżenia wydajności poszczególnych elektrowni obejmują:

  • nasłonecznienie mniejsze niż przewidywane
  • wady materiału
  • nietypowe zużycie lub zabrudzenie instalacji
  • wewnętrzne usterki modułów i komponentów elektronicznych (inwerterów)
  • odłączenie od sieci przez zakład energetyczny
solar insurance

Ulotka ubezpieczeniowa

Pakiet ubezpieczeniowy "3 w 1" od WINAICO.

Kontakt

Skontaktuj się z nami.

Start typing to see posts you are looking for.