MET WINAICO IS UW PV-SYSTEEM ZEKER VERZEKERD

  Home Verzekering

Omdat WINAICO een vertrouwd merk is, krijgt u bij aankoop van WINAICO panelen ook een basisverzekering. De polis dekt alle componenten van een stationair geïnstalleerde fotovoltaïsche installatie die als een commerciële onderneming wordt geëxploiteerd (voeding aan het openbare elektriciteitsnet). Ze omvat stroomvoorziening en meters, DC- en AC-kabels, het montagesysteem, zonnemodules, omvormers, en instrumentatie- en regelcomponenten.

Als u zich in Europa bevindt, kunt u uw polis hieronder registreren. Als u zich in Europa bevindt, neem dan contact op met het WINAICO-kantoor in uw land voor de details van het registratieproces.

Om uw verzekering te activeren na de ingebruikname van uw PV-systeem, gaat u naar www.willis-online.de en voert u uw gegevens in.

Het contractnummer is afhankelijk van de grootte van het systeem en geldt voor alle systeembeheerders met WINAICO modules:

 • voor systemen tot 15 kWp: 320908.
 • voor systemen groter dan 15 kWp: 431172.

Verzekerd zijn: Nieuw aangeschafte fotovoltaïsche systemen bij WINAICO Deutschland GmbH met een waarde van maximaal 10 miljoen euro.

Bovendien is er nu een contract voor klanten die hun verzekeringsdekking willen verlengen tot na 10 jaar, d.w.z. voor nog eens 5 jaar. Geïnteresseerde klanten kunnen rechtstreeks contact opnemen met Gaede & Glauerdt voor een passende verlengingsaanbieding: photovoltaik(at)gaedeglauerdt(dot)de. Om een ononderbroken dekking te garanderen, dient u vóór het verstrijken van de 10-jarige verzekering contact op te nemen met Gaede & Glauerdt.

Het eigen risico per schadegeval bedraagt 250,00 €.

Voor meer details verwijzen wij u naar de specifieke verzekeringspolissen.

1. All Risk Verzekering

De polis dekt alle onvoorziene schade als gevolg van beschadiging of vernietiging van de verzekerde activa. Specifiek wordt de dekking verleend tegen:

 • Brand, blikseminslag, ontploffing, hitteschade door smeulen, glinsteren, verschroeien of gloeien, of implosie
 • Natuurverschijnselen zoals storm, blikseminslag, hagel, sneeuwlast, vorst
 • Elektrische kortsluiting, spanningspiek, inductie
 • Water, vocht, overstroming
 • Overval, inbraak, sabotage, vandalisme
 • Bedieningsfout, accidentele schade, nalatigheid
 • Materiaal-, ontwerp- en uitvoeringsfouten
 • Overmacht
 • Dierenbeten (zoals door knaagdieren)

2. Verzekering tegen onderbreking van de dienst

Inkomstenderving uit vergoedingen voor netlevering wordt ook vergoed als de technische operabiliteit van de fotovoltaïsche installatie door beschadiging of verlies wordt onderbroken of aangetast.

3. Verzekering tegen verminderde opbrengst

Als de jaarlijkse opbrengst van de verzekerde fotovoltaïsche installatie meer dan 10 % lager ligt dan de prognose (bepaald op basis van een gekwalificeerde opbrengstraming), vergoedt de verzekeraar het tekort. Redenen voor een verminderde opbrengst van specifieke installaties zijn onder meer:

 • Globale instraling minder dan de prognose (beoordeling door een deskundige)
 • Defecten aan de installatie (materiaalfouten)
 • Abnormale slijtage of vervuiling van de installatie of haar onderdelen
 • Interne storingen van modules en elektronische componenten (omvormers)
 • Netonderbrekingen door de elektriciteitsmaatschappij
solar insurance

Verzekeringsfolder

3 in 1 verzekeringspakket van WINAICO.

Contact

Vraag naar de beschikbaarheid van verzekeringen in uw regio.

Start typing to see posts you are looking for.